สั่งซื้อคอร์สเรียน

ค่าเรียนเพียงวิชาละ 100 บาท/เดือน
โปรโมชั่น!! สมัครวันนี้ 100 บาท เรียนได้ 3 เดือนค่ะ

เลือกคอร์สเรียน

     วิชาคณิตศาสตร์หลัก ( พื้นฐาน ป.4 - ม.3 ) (ปัจจุบันมีเฉพาะ ม.1 เท่านั้น)
     วิชาคณิตศาสตร์เสริม ( ม.1 - ม.3 ) (ยังไม่เปิดสอน)
     วิชาวิทยาศาสตร์ ( ม.1 - ม.3 ) (ยังไม่เปิดสอน)